четвъртък, януари 28, 2021

Лев Толстой за любовта

tolstoi_.jpg
Цялата работа е там, дето хората мислят, че има положения, при които можеш да се държиш с човека без любов, а такива положения няма. С вещите можеш да се отнасяш без любов: можеш да ковеш желязо без любов, да правиш тухли без любов, а с хората не можеш да се държиш без любов, както не можеш да се държиш с пчелите без предпазливост. Такава е природата на пчелите. Ако почнеш да се държиш с тях без предпазливост, ще навредиш и на тях и на себе си. Същото е и с хората. И то не може да бъде друго яче, защото взаимната любов между хората, е основният закон на човешкия живот. Вярно е, че човек не може да застави себе си да обича, както може да се застави да работи, но от това не следва, че можеш да се отнасяш с хората без любов, особено ако искаш нещо от тях. Щом не чувстваш любов – седи си мирно – занимавай се със себе си: занимавай се със себе си, с вещите си, с каквото щеш, само не и с хората. Както човек яде без вреда и с полза, само когато му се яде, тъй и с хората можем да се отнасяме с полза без вреда, само когато ги обичаме. Позволи си само да се отнасяш с хората без любов… и няма да има граници на жестокостта и зверствата, по отношение на който и да е човек. Из “Възкресение”
Тагове: Нищо

За автора

Никола

Никола

Schade dass die Natur nur einen Mensch aus dir schuf, denn zum würdigen Mann war und zum schlimmen der Stoff!
Моите заглавия