четвъртък, януари 28, 2021
writings_.jpg
 Нищо
Усмихвай се, дори и във съмнение,
Усмихвай се, дори и във съмнение,
дори и лъган и наклеветен!
Усмихвай се дори и в отчаяние,
усмихвай се дори опозорен!

Усмихвай се, обичай и прощавай,
дори и паднал, заблуден!
Усмихвай се, не се предавай,
усмихвай се дори и победен!

На яве се усмихвай на земята,
гримът на клоуна си сложи!
Но тайно вгледан в небесата,
ти тихичко си поплачи!

Никола Радойчев