четвъртък, януари 28, 2021
writings_.jpg
 Нищо
По повод съществуването на българските националисти, които си играят на православни християни, може да се каже следното:

По повод съществуването на българските националисти, които си играят на православни християни, може да се каже следното:

В рамките на християнския морал, на християнската духовност е абсолютно невъзможно да излъчваш ненавист!

Защо, Старият завет е доста кръвожаден? Тъй ще попита лаикът.

Старият завет основава юдеистичната религия, Новият завет обосновава християнската религия. Между Стария и Новия завет има разлика. Има старозаветно насилие, но няма новозаветно насилие. Христос не е разпънал никого на кръст. Христос е бил разпънат на кръст. Христос има образ на жертва. Той е един жертвен Бог. Не е един бог, който е като племенните богове на старозаветния свят. Който е в режим на война с боговете на другите вражески племена и е по-силен от боговете на другите вражески племена, и е готов да изтреби всички старци, жени деца от вражеското племе, защото този бог на племето е истинен бог, доколкото е божество на племето. Следователно той е в правото си да регламентира що е добро и що е зло. Това е езичество, то се нарича племенен политеизъм. Националистическата борба между народите и етносите е регрес в многобожие. Защото всеки народ от враждуващите народи има свой племенен бог. Народът не вярва в универсалния Бог на всички народи, а вярва в частичния, домашния, провинциалния, тукашния, етническия бог, който ще трябва да възпали чувствата и да мобилизира войнската доблест.