четвъртък, януари 28, 2021
writings_.jpg
 Нищо
Смелост
Смелост
Жесток светът изглежда знам
Безбожен дързък и несправедлив
Честта ни тъпчат я без свян
И казват ни, че сме страхливи

Човече, истината смело разбери,
Задръж страданието в гръдта си,
Най-скъпото със болка остави
Но недей да се отказваш от честта си!

Никола Радойчев


writings_.jpg
 Нищо
Излизането извън природната необходимост е свобода и предполага свобода.
Излизането извън природната необходимост е свобода и предполага свобода. Отвъд природната необходимост в света на духовните реалности, на непреходното благо, човек е свободен от самия себе си. В случая свободата не е нещо леко, а мъчение, трудност, преминава през драматично противоречие.

Този свят изисква преклонение пред греха, пред необходимостта, пред материалната ценност. Светът изисква от нас робство на греха, робство на необходимостта и робство на материализма. Светът заплашва съществуването ни в него, ако не се примирим с тези изисквания. Светът иска да се откажем от Бога в името на това да останем благоденстващи в него.

Бягството от Бога, отказването от Бога е най-голямото робство на човека. Човек решил, че ще се подчини на себе си е в началото на най-непреодолимото робство. Свободата изисква жертва, а не своеволие. Свободата изисква отказа от всичко дребно и ненужно, което така силно стискаме и искаме. Понякога свободата изисква отказване от най-важните за нас неща. В името на свободата, ние сме задължени да се откажем от всичко, което унижава личността ни, дори то да ни носи най-голямо щастие.

Когато, за да останеш там където си, когато, за да останеш на пътя, който си поел, те молят да застанеш срещу Христос, то ти трябва да се откажеш от пътя, колкото и добър да тис е струва, но да останеш с Христос и с истината. Сладката заблуда на поетия път е унизителна за личността. Робство на собственото желание за постигане на изглеждащи трансцендентни на природата обекти, които обаче са релативистични ценности, е задължително да бъде убита. Най-голямото приятелство трябва да бъде прекратено, когато то е само лъжа, когато се основава на лъжа, най-голямата романтична любов не е любов, когато липсва истината. Истината следва да бъде търсена с цената на всичко. С цената на най-голямата болка, на непоносимата болка от разлъката с илюзията, истината трябва да бъде намерена, приета и преживяна. „И ще познаете истината, и истината ще ви направи свободни“, казва Спасителят. Трябва да помним, че свободата не е щастие, свободата може да бъде болка. Свободата обаче стои над щастието и болката, които са психологични и физически феномени на тоя свят и ще умрат заедно с материалния субстрат на тялото.

Няма положения, при които е допустимо да се откажем от Бога. В името на нищо не бива да правим компромис с оставането на пътя на Твореца.

Дори да е непоносима, ние трябва да търсим истината и да бъдем свободни да останем до Бога. Всичко, което изисква отдалечаване от свободата и истината е безсмислица, поробваща и убиваща личността. Компромисите са лесни, но недопустими.