четвъртък, януари 28, 2021
writings_.jpg
 Нищо
Чест

Чест

Честта говори с нежността на цвете,
но не бива раболепна, недостойна.
Честта не клевети и кал не хвърля,
а срещу клеветите а каменно спокойна!

Честта е проста без високомерие,
не дава празни обещания.
Честта не дава страх и унижения
и побеждава смело низките желания.

Честта не се гневи и не прибързва
и Разума готова е да чуе.
От честта злословие не се изплъзва
дори на дявола за назидание.

Никола Радойчев