вторник, октомври 22, 2019

Писаници

writings_.jpg
 Нищо
По повод съществуването на българските националисти, които си играят на православни християни, може да се каже следното:

По повод съществуването на българските националисти, които си играят на православни християни, може да се каже следното:

В рамките на християнския морал, на християнската духовност е абсолютно невъзможно да излъчваш ненавист!

Защо, Старият завет е доста кръвожаден? Тъй ще попита лаикът.

Старият завет основава юдеистичната религия, Новият завет обосновава християнската религия. Между Стария и Новия завет има разлика. Има старозаветно насилие, но няма новозаветно насилие. Христос не е разпънал никого на кръст. Христос е бил разпънат на кръст. Христос има образ на жертва. Той е един жертвен Бог. Не е един бог, който е като племенните богове на старозаветния свят. Който е в режим на война с боговете на другите вражески племена и е по-силен от боговете на другите вражески племена, и е готов да изтреби всички старци, жени деца от вражеското племе, защото този бог на племето е истинен бог, доколкото е божество на племето. Следователно той е в правото си да регламентира що е добро и що е зло. Това е езичество, то се нарича племенен политеизъм. Националистическата борба между народите и етносите е регрес в многобожие. Защото всеки народ от враждуващите народи има свой племенен бог. Народът не вярва в универсалния Бог на всички народи, а вярва в частичния, домашния, провинциалния, тукашния, етническия бог, който ще трябва да възпали чувствата и да мобилизира войнската доблест.


writings_.jpg
 Нищо
    Учителят започна първия си урок със следните думи:     - Мили деца!

    Учителят започна първия си урок със следните думи:     - Мили деца! Знайте, че светът не винаги ще ви изглежда добър, понякога горчивината ще изглежда повече от сладостта, но вие останете със силен дух и силна вяра. Знайте, мили дечица, че на всеки подлец в този свят съответства герой и на всеки циник съответства бодър и непоклатим идеалист! Това е безспорна истина, малчугани мои. Не се страхувайте от света, защото героите побеждават подлеците, а идеалистите побеждават циниците и светът оцелява, щастието оцелява, любовта оцелява. Не вярвайте на циника, когато нарича себе си реалист и най – позорно оправдава най – вече собствената си безнравственост. Повярвайте силно в красотата на чувствата, в добротата на човека, във вечната любов, във възможността на човека да не се поддава на низките си страсти и дори в най – тежките мигове на съмнение бъдете непоклатими срещу всеки позор. Не заставайте до подлеците, дечица, бъдете до героите! Да, до тях пътят е труден, но осеян с красота! Мили дечица, обичайте се истински, бъдете щедри и мили, бъдете свободни!     След тези думи на учителя, децата излязоха да играят с весели лица! Те бяха готови за живота и щастието на свободата на доброто беше грейнало по красивите им личица!

Никола Радойчев