понеделник, декември 16, 2019

Мъдростта на вековете

goethe.jpg
 Нищо
Мисли като образ плах,
Мисли като образ плах,
колебания и страх
и оплакване безспир,
не осигуряват мир,
от тегло и боговете
няма да те облекчат

Срещу всички сили тук
смело застани напук
и докрай на свойто дръж,
покажи се силен мъж
и тогава боговете
само ще те подкрепят

tolstoi_.jpg
 Нищо
Цялата работа е там, дето хората мислят, че има положения, при които можеш да се държиш с човека без любов, а такива положения няма.
Цялата работа е там, дето хората мислят, че има положения, при които можеш да се държиш с човека без любов, а такива положения няма. С вещите можеш да се отнасяш без любов: можеш да ковеш желязо без любов, да правиш тухли без любов, а с хората не можеш да се държиш без любов, както не можеш да се държиш с пчелите без предпазливост. Такава е природата на пчелите. Ако почнеш да се държиш с тях без предпазливост, ще навредиш и на тях и на себе си. Същото е и с хората. И то не може да бъде друго яче, защото взаимната любов между хората, е основният закон на човешкия живот. Вярно е, че човек не може да застави себе си да обича, както може да се застави да работи, но от това не следва, че можеш да се отнасяш с хората без любов, особено ако искаш нещо от тях. Щом не чувстваш любов – седи си мирно – занимавай се със себе си: занимавай се със себе си, с вещите си, с каквото щеш, само не и с хората. Както човек яде без вреда и с полза, само когато му се яде, тъй и с хората можем да се отнасяме с полза без вреда, само когато ги обичаме. Позволи си само да се отнасяш с хората без любов… и няма да има граници на жестокостта и зверствата, по отношение на който и да е човек. Из “Възкресение”